Spårarbete

Vi utför alla typer av spår arbete såsom;

  • Nybyggnation
  • Underhåll
  • Fundamentsättning
  • Slipersbyte
  • Rälsbyte
  • Kanalisation
  • Buskröjning
  • Kabelplöjning
  • Dikning
  • Kontaktledningsbyggnation

Våra maskinister är BASTAB-utbildade och är tillsyningsmän samt så har de utbildning i miljö, säkerhet och hjälp på väg. Våra yrkesarbetare är erfarna och har god vana vid spårmiljö.